Spotkania informacyjne w szkołach

W ramach projektu w szczecińskich szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadziliśmy 31 spotkań informacyjnych. Celem spotkań było:

  • podniesienie wiedzy/świadomości młodzieży na tematy związane z migracją, uchodźstwem, różnicami kulturowymi,
  • nabranie „zdrowego” dystansu/stosunku do kwestii uchodźstwa.

Spotkania nie miały służyć przekonywaniu kogokolwiek do przyjmowania/nie przyjmowania uchodźców. Celem nadrzędnym było usystematyzowanie wiedzy.

Ramowa tematyka spotkań: 

  • kto to jest uchodźca?
  • jakie są przyczyny oraz skala obecnej migracji ludności?
  • mity i stereotypy o muzułmanach,
  • różnice kulturowe,
  • system pomocy humanitarnej na świecie i w Polsce, wskazanie młodym ludziom jakie organizacje, gdzie i jak pomagają, oraz uświadomienie że praktycznie każdy może włączyć się we współtworzenie sieci wsparcia.

W spotkaniach informacyjnych udział wzięło 640 uczennic i uczniów ze szczecińskich szkół.

Szkolne debaty z udziałem imigrantów

Jak wskazują badania, osobisty kontakt (znajomość bliższą lub dalszą) z imigrantami z Bliskiego Wschodu deklaruje zaledwie 3% uczniów!

W ramach projektu zorganizujemy trzy szkolne debaty, podczas których uczniowie „z pierwszej ręki” poznają problemy Bliskiego Wschodu i obecnej fali emigracji. Zostanie im przybliżona kultura i bliskowschodnie obyczaje. Dowiedzą się także jak Europa i Zachód jest postrzegany na Bliskim Wschodzie (także w kontekście stereotypów i uprzedzeń, gdyż jak się okazuje nierzadko żyjemy „bajkami” na swój temat, tj. my na ich temat, oni na nasz). Dla znakomitej większości uczniów będzie to pierwsza okazja by osobiście poznać imigrantów, zweryfikować swoje poglądy na ich temat. 

Zasadniczym celem debat nie będzie zatem rozstrzyganie o tym czy należy, czy nie należy przyjmować imigrantów. Celem będzie przybliżenie specyfiki Bliskiego Wchodu, wieloaspektowości islamu, bogactwa kultury jak również aktualnej sytuacji życiowej uchodźców (ukazanych w innym kontekście niż terroryzm i wojna). Jednocześnie młodzi ludzie będą mieli sposobność dyskutowania na uprzednio przygotowane tematy (np. modelem oksfordzkim: rozpoczęcie, debata spierających się stron, głos publiczności, podsumowanie, głosowanie).

Szacujemy, że w każdej z trzech debat weźmie udział ok 100 uczniów.

Chcesz zgłosić swoją szkołę/klasę do udziału w projekcie? Skontaktuj się z nami już dziś!

Biuro projektu "Więcej wiedzy, mniej emocji"

     Projekt „Więcej wiedzy, mniej emocji” współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miasto Szczecin