W ramach projektu opracowaliśmy materiały edukacyjne na temat zjawiska migracji i uchodźstwa. W nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy zostały one rozdystrybuowane do szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie oraz kilkuset instytucji publicznych (gminy, powiaty, urzędy pracy, komendy powiatowe policji, ośrodki pomocy społecznej itp.). W wersji elektronicznej są natomiast do pobrania poniżej:

  • ZJAWISKO MIGRACJI I UCHODŹSTWA Broszura informacyjna dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych [pobierz] Scenariusze lekcji [pobierz]
  • MIGRACJA, UCHODŹSTWO. STAN PRAWNY Materiał edukacyjny dla pracowników instytucji publicznych [pobierz]
     Projekt „Więcej wiedzy, mniej emocji” współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miasto Szczecin