„W poszukiwaniu złotego środka, czyli Polska i Europa wobec kryzysu migracyjnego” 

Idea konferencji

Od kilkunastu miesięcy trwa największy kryzys uchodźczy od czasu II Wojny Światowej. Miliony ludzi uciekają przed przemocą i prześladowaniami w ich krajach - od bombardowań i broni chemicznej po tortury i zniewolenie. Europa stanęła wobec jednego z największych w jej dziejach kryzysu. Do samej Unii Europejskiej przybyły setki tysięcy osób, budząc zarówno współczucie, lęki jak i agresję.

Jakie szanse i jakie zagrożenia niesie za sobą napływ uchodźców? Jaką postawę powinniśmy wobec nich przyjąć? W jakich kategoriach powinniśmy rozpatrywać obecny kryzys? Czym się kierować w wyborze optymalnego rozwiązania? Nad tym zastanawialiśmy się podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „W poszukiwaniu złotego środka, czyli Polska i Europa wobec kryzysu migracyjnego”.

Termin i miejsce konferencji

 • 09 grudnia 2016 r. (piątek), godz. 9:30
 • Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79, sala 114
 • Udział bezpłatny

Ramowy program konferencji

 • 9:30 - Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie uczestników - dr Tomasz Czapiewski - Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego; mgr inż. Andrzej Ulhurski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Kreatywni dla Szczecina i Regionu
 • 9:40 - "Społeczno-ekonomiczne i polityczne przyczyny uchodźstwa do Europy na przykładzie wybranych państw Bliskiego Wschodu" - dr Fuad Jomma - Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński [obejrzyj wystąpienie]
 • 10:00 - "Polityka imigracyjna w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku" - dr hab. Anita Adamczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa [pobierz prezentację]  [obejrzyj wystąpienie]
 • 10:20 - "Media wobec uchodźców i imigrantów a standardy mówienia i pisania o migrantach (wybrane przykłady)" - dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny [pobierz prezentację] [obejrzyj wystąpienie]
 • 10:40 - przerwa kawowa
 • 11:00 - "Jak to jest być uchodźcą w Polsce?" - Khavra Elbazdukeva - Fundacja MultiOcalenie, Warszawa [pobierz prezentację]  [obejrzyj wystąpienie]
 • 11:40 - "Czy szariat jest do pogodzenia z kulturą europejską? A muzułmanie?" - dr Grzegorz Lindenberg - Stowarzyszenie Europa Przyszłości, Warszawa [pobierz prezentację]  [obejrzyj wystąpienie]
 • 12:10 - „Napływ muzułmanów a kwestia przyszłej „islamizacji Europy” w świetle wybranych utworów z kręgu „political fiction” - dr hab. Dariusz Wybranowski - Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński [obejrzyj wystąpienie]
 • 12:30 - „Aktualna sytuacja migracyjna w Polsce i Europie. Zaangażowanie polskich służb w walkę z kryzysem migracyjnym” - Tomasz Cytrynowicz - Urząd ds. Cudzoziemców w Warszawie [pobierz prezentację]  [obejrzyj wystąpienie]
 • 12:50 - przerwa kawowa
 • 13:20 - "Polacy wobec kryzysu migracyjnego" - dr Dorota Kowalewska - Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński [pobierz prezentację] [obejrzyj wystąpienie]
 • 13:40 - "Poprawność polityczna a polityka państw europejskich wobec imigrantów i uchodźców" - dr Małgorzata Mieczkowska - Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński [obejrzyj wystąpienie]
 • 14:10 - „Dobre praktyki współpracy instytucji publicznych z sektorem pozarządowym w zakresie integracji imigrantów” - Dorota Parzymies - Pełnomocnik Zarządu Fundacji MultiOcalenie, Warszawa [pobierz prezentację] [obejrzyj wystąpienie]
 • 14:30 - "Co ja mogę zrobić?" - Romuald Zańko - społecznik, podróżnik, prezes Fundacji pod Sukniami ze Szczecina [pobierz prezentację]  [obejrzyj wystąpienie]
 • 14:50 - "Kim jest uchodźca? - otwarte pytanie kryzysu migracyjnego" - mgr Anna Linka – Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński [pobierz prezentację] [obejrzyj wystąpienie]
 • 15:10 - „Prawa człowieka a problem imigrantów i uchodźców w Europie” - dr Jarosław Ślęzak - Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych, Politechnika Gdańska 
 • 15:30 - „Polityka imigracyjna Holandii wobec problemu uchodźczego w Europie” - dr Joanna Leska-Ślęzak - Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 • 15:50 - Podsumowanie i zakończenie konferencji - Dariusz Baranik

Prelegenci

 • Dariusz Baranik [prowadzenie konferencji] - absolwent Wydziału Prawa i Administracji US, dziennikarz; od 2001 związany z TVP Szczecin – reporter informacyjny, dziennikarz realizujący felietony publicystyczne, programy informacyjne i publicystyczne na żywo, od 2007 gospodarz programu „Kronika”, w latach 2007–2008 prowadzący informacje w TVP Info, obecnie wydawca programów publicystycznych odpowiedzialny za oprawę anteny TVP Szczecin; prowadzi konferencje, debaty, panele dyskusyjne oraz gale na terenie całej Polski; zainteresowania – literatura s-f, literatura faktu, historia, sport.
 • dr hab. Anita Adamczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pracownik naukowy Zakładu Najnowszej Historii Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, stosunkami polsko-niemieckimi oraz zagadnieniami związanymi z procesem imigracji cudzoziemców do Polski i sytuacją ich w naszym kraju. Autorka książek "Uwarunkowania pojednania polsko-niemieckiego po 1989 roku" (Poznań 1999), "Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007" (Poznań 2012), współautorka publikacji "Studia nad początkami II i III Rzeczypospolitej 1918/1919 i 1989/1990" (Poznań 2011) oraz wielu artykułów wydanych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych.
 • Tomasz Cytrynowicz - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, od dawna związany z zagadnieniami migracji i cudzoziemców. Wieloletni pracownik Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Doświadczenie zdobył na stanowisku Naczelnika Departamentu Postępowań Uchodźczych, następnie Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu, obecnie Dyrektor Biura Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
 • Khavra Elbazdukeva - członkini zarządu Fundacji "MultiOcalenie", uchodźczyni z Czeczenii, od ponad 14 lat mieszka w Warszawie, od 2005 r. pracuje jako mentor uchodźców w projektach realizowanych ze środków UE, zaangażowana m.in. w szkolenia dla funkcjonariuszy mundurowych i urzędników państwowych z tematyki Kaukazu Północnego i różnic religijnych.
 • dr Fuad Jomma - z pochodzenia Kurd z Syrii, od 29 lat mieszka w Polsce a od dziewięciu w Szczecinie. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie politologii uzyskał w 2000 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie jako adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi badania naukowe nad problematyką tożsamości politycznej i społeczno-kulturowej Bliskiego Wschodu.
 • dr Dorota Kowalewska – asystent w Zakładzie Dziejów Najnowszych i Polityki Etnicznej Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół: polityki etnicznej, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, aspektów rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce.
 • dr Joanna Leska-Ślęzak - politolog, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się współczesne problemy cywilizacyjne w tym ruchy migracyjne, Polacy w Holandii, polityka imigracyjna i integracyjna Królestwa Niderlandów.
 • dr Grzegorz Lindenberg – członek zarządu Stowarzyszenia Europa Przyszłości, wydawcy portalu euroislam.pl, socjolog, dr nauk humanistycznych, jeden z założycieli „Gazety Wyborczej”, twórca i pierwszy redaktor naczelny „Super Expressu”. W ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej współpracował z Uniwersytetem Harvarda. Wykładał na Uniwersytecie w Bostonie. Zasiadał w zarządzie Fundacji Stefana Batorego. Autor książek: "Zmiana społeczna a świadomości polityczna" oraz "Świadomość społeczna wobec kryzysu i konfliktu społecznego".
 • mgr Anna Linka - socjolog, pedagog, filolog, pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka badań doktorskich pt. "Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych". Tematyką różnic międzykulturowych, migracji i uchodźstwa interesuję się od 1998 roku gdy jako wolontariuszka uczestniczyła w projektach organizacji pozarządowych dotyczących tych zagadnień. Obecnie prowadzi autorskie zajęcia dla studentów pracy socjalnej z "Integracji międzykulturowej". W ramach owych zajęć studenci m.in. odwiedzają organizacje pracujące z uchodźcami i imigrantami w Szczecinie i Berlinie, a także biorą udział w treningu kompetencji międzykulturowych.
 • dr Małgorzata Mieczkowska - adiunkt w Zakładzie Teorii i Metodologii Nauk o Polityce w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi badania nad przemianami polityki etnicznej w Polsce i Republice Federalnej Niemiec.
 • dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego - Kierownik Zakładu Dziejów Najnowszych i Polityki Etnicznej w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W badaniach podejmuje kwestie dotyczące polityki etnicznej i polityki wyznaniowej.
 • Dorota Parzymies – od 15 lat koordynator krajowych i zagranicznych projektów dotyczących pomocy uchodźcom, imigrantom i repatriantom, oraz dialogu międzykulturowego; od 2007 r. prowadzi szkolenia dla służb mundurowych i urzędników państwowych dotyczące szeroko pojętej sytuacji cudzoziemców; założycielka i wieloletnia prezes Fundacji MultiOcalenie.
 • dr Jarosław Ślęzak - prawnik, politolog, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się współczesne problemy prawne, prawa człowieka i ruchy migracyjne.
 • dr hab. Dariusz Wybranowski – historyk i politolog. Od 1997 roku pracownik Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor ponad 160 publikacji dotyczących dziejów rycerstwa i Pomorza Zachodniego oraz zagadnień z zakresu teorii polityki, myśli politycznej i doktryn politycznych, problematyki stosunków międzynarodowych (m.in. współczesne konflikty zbrojne, świat islamu i terroryzm muzułmański, Bałkany Zachodnie i kraje byłej Jugosławii). Od 2009 roku członek Komisji Bałkanistyki Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu, a od 2015 Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Hobby: dobra książka, film, filatelistyka, militaria, muzyka lat 60. i 70.,  stary Szczecin sprzed 1945 roku.
 • Romuald Zańko - społecznik, prezes Fundacji pod Sukniami, podróżnik, laureat nagrody Travelery przyznawanej przez "National Geographic Traveler" i "National Geographic Polska” oraz Kolosów, polskiej nagrody za dokonania eksploracyjne. Podróżował m.in. po Chinach, Mongolii, Japonii, Syrii, Kazachstanie, Kirgizji, Kambodży, Wietnamie, Tajlandii, Ukrainie, Rosji, Sachalinie, Kałmucji, Syberii. Doskonale zaznajomiony ze specyfiką Bliskiego i Dalekiego Wschodu (kultura, obyczaje, społeczeństwo itp.).

Komitet Naukowy

Przewodniczący 

 • prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski

Członkowie komitetu naukowego

 • dr hab. Anita Adamczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr Fuad Jomma

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Anita Adamczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Fuad Jomma
 • mgr inż. Maciej Patynowski

Organizatorzy

 

 

     Projekt „Więcej wiedzy, mniej emocji” współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miasto Szczecin