W polskiej przestrzeni publicznej pojawiło się wiele dyskusji dotyczących przyjmowania uchodźców, imigrantów i repatriantów. Poniżej przedstawiamy głosy niektórych środowisk/ grup:

1. „Krytyka Polityczna”, 26 maja 2015 r.: 11 powodów, dla których powinniśmy przyjąć więcej uchodźców: [link]

2. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 17 lipca 2015 r., Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?: [link]

3. Program 3 Polskiego Radia, 9 września 2015 r., Uchodźcy w Polsce. Gorąca dyskusja oraz argumenty za i przeciw:[link]

4. Salon 24, 6 września 2015 r., Przyjmować czy nie przyjmować?: [link]

5. Adam Szostkiewicz, 7 września 2015 r., Hejt przeciw uchodźcom: 10 nonsensów: [link]

6. Fronda, 8 września 2015 r., Polska nie powinna przyjmować uchodźców - i kropka!: [link]

7. Onet.pl, 23 marca 2016 r., Sondaż: Polacy boją się zamachów i są przeciw przyjmowaniu uchodźców: [link]

8. Tvn.24, 26 stycznia 2016 r., Sondaż: ponad połowa pytanych Polaków przeciwko przyjmowaniu uchodźców: [link]

9. Pch24.pl, 18 stycznia 2016 r., Czy katolik może być przeciw imigrantom?: [link]

10. Kwestia uchodźców – między sumieniem a rozsądkiem: [link]

11. Kulisy24.com, 10 września 2015 r., Uchodźcy to inwestycja. Przyjąć nawet kilkadziesiąt tysięcy: [link]

12. Jagiellonski24.pl, 7 września 2015 r., Uchodźcy mogą być szansą, nie zagrożeniem: [link]

13. PIKIO, 14 lipca 2015 r., Nie stać nas na przyjmowanie syryjskich uchodźców: [link]

14. Armand Ryfiński, 5 września 2015 r., STOP IMIGRANTOM Z AZJI I AFRYKI !: [link]

15. Bialyrasizm.pl, 27 marca 2016 r., Dlaczego Polska miałaby przyjmować uchodźców?: [link]

 

Podsumowanie argumentów za i przeciw przyjmowaniu uchodźców znalazło się w Informatorze dla dziennikarzy „Wojna w Syrii i kryzys humanitarny”, wydanym w 2016 r. przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Organizacja ta świadczy pomoc dla uchodźców na Bliskim Wschodzie od 2012 r. 

„Przyjmowanie uchodźców w Polsce– argumenty za i przeciw:

Główne argumenty przytaczane przez przeciwników przyjęcia uchodźców z Bliskiego Wschodu w Polsce to:

 •  nie integrują się w innych krajach UE;
 •  Konieczność zachowania polskiego i chrześcijańskiego charakteru RP;
 •  Zagrożenie terrorystyczne;
 •  Polska nie powinna gościć uchodźców „zapraszanych” przez Niemcy;
 •  Brak imperatywu niesienia pomocy osobom z tak dalekiego kraju jak Syria - „Wojna w Syrii to nie nasza wojna”;
 •  Zachowanie homogeniczności narodowej i wyznaniowej Polski - „Nie chcemy by w Polsce mieszkali obcy”.

 

Główne argumenty przytaczane przez zwolenników przyjęcia uchodźców z Bliskiego Wschodu w Polsce to:

 • miliony Polaków było uchodźcami po II Wojnie Światowej i w czasach komunizmu – powinniśmy teraz pomóc innym w potrzebie, gdyż sami doświadczyliśmy solidarności i pomocy;
 • Polska musi okazać solidarność krajom UE zmagającym się z falą uchodźców, bo podobnej solidarności możemy potrzebować, jeżeli do Polski przybyłaby fala uchodźców z Ukrainy lub innego kraju;
 • Polska jest 23. największą gospodarką na świecie – powinniśmy nieść pomoc humanitarną i pomoc uchodźcom tak, jak nam pomagano np. w latach 80-tych;
 • solidarność i prawo międzynarodowe ma być fundamentem polskiej polityki zagranicznej – powinniśmy tą solidarność okazać uchodźcom w potrzebie;
 • jeżeli UE nie pomoże uchodźcom system ochrony uchodźców na świecie zawali się, podobnie jak system ochrony praw człowieka ucierpiał wskutek Guantanamo.

 

     Projekt „Więcej wiedzy, mniej emocji” współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miasto Szczecin