Witamy na stronie internetowej projektu "Więcej wiedzy, mniej emocji", będącego odpowiedzią na szum medialny związany z obecnym kryzysem migracyjnym w Europie. Projekt stanowi próbę selekcji, uporządkowania i uzupełnienia wiedzy na temat trudnej sytuacji, z którą przyszło się mierzyć Europie. Służyć ma przede wszystkim: 

  • podniesieniu wiedzy i świadomości mieszkańców Szczecina i regionu zachodniopomorskiego na temat problemu migracji i uchodźstwa,
  • inspirowaniu do merytorycznej debaty.

I nie chodzi tu o przekonywanie kogokolwiek do „z góry przyjętej tezy”, ale o zebranie i udostępnienie opinii publicznej (różnymi kanałami/metodami) wiarygodnych informacji, sprawdzonych faktów, rzetelnych danych, w myśl zasady "więcej wiedzy, mniej emocji", tak aby każdy mógł sobie wyrobić własne stanowisko w sprawie i mieć przekonanie, że nie bazuje ono na półprawdach. 

     Projekt „Więcej wiedzy, mniej emocji” współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miasto Szczecin